Tag: niedozwolone postanowienia umowne

Konsekwencje stosowania klauzul abuzywnych

Konsekwencje stosowania klauzul abuzywnych

Stosowanie w relacjach z konsumentami wzorców umownych, jak np. regulaminy czy ogólne warunki umów, jest zjawiskiem powszechnym. Przekonanie, że przedsiębiorca może kształtować takie postanowienia umowne w sposób dowolny, jest błędne. Jeśli wzorce umowne będą zawierać klauzule abuzywne, przedsiębiorcę mogą spotkać przykre konsekwencje.